Hav möter Land gör om 130 år gammal resa i Kattegatt

År 1883 gjorde biologen Petersen en unik kartläggning av Kattegatts havsmiljö. Nu har vi börjat om hans resa.

Vi tar prover i havet i Kattegatt och jämför dem med 130 år gamla prover från samma ställen.

I tre dagar har forskare och sjöbefälselever på fartyget Viksten tagit prover i havet utanför Halland.

- Vi har redan dokumenterat minst en jättestor förändring i djurlivet, och nu ska vi analysera alla prover, säger Lars-Ove Loo, expeditionsledare för Hav möter Land och forskare vid Göteborgs universitet.

Hav möter Land är ett skandinaviskt samarbetsprojekt om klimat, vatten och samhällsplanering. Expeditionen tog prover på bottenlevande djur i Kattegatt.

- Expeditionen ger oss ovärderliga möjligheter att jämföra hur livet såg ut i Kattegatt före industrialiseringen, säger Lars-Ove Loo.

Hav möter Land samarbetar med taxonomer från hela Norden, alltså forskare som namnger, beskriver och klassar djur, och med Strömstads gymnasiums inriktning Sjöbefäl.

Tidigare har Hav möter Land digitaliserat och geokodat Petersens kartor från 1888 och därmed gjort informationen tillgänglig för spännande analyser och jämförelser.

Petersen var ute i fyra år. Vi har gjort om en del av hans resa och tagit prover i den halländska delen av Kattegatt. Nu arbetar Hav möter Land för att hela Petersens resa ska kunna göras om i ett nordiskt samarbete.

Pressbilder

Reportage i SVT Västnytt om undersökningarna

Läs om Petersens resa och varför vi gör om den


 Kontaktpersoner

Lars-Ove Loo
Expeditionsledare Hav möter Land Göteborgs universitet
Mobil: 0766-22 96 28
lars-ove.loo@gu.se

Ingela Isaksson
Projektledare Hav möter Land
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Mobil: 0706-60 84 51
ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

Presstöd 
Wilhelm Gårdmark
Mobil: 0761-29 80 05
wilhelm.gardmark@lansstyrelsen

 Projekt Hav möter Land

Projekt Hav möter Land samlar 26 kommuner, regioner, universitet och statliga myndigheter i Sverige, Norge och Danmark.

Vi samarbetar om klimat, vatten och samhällsplanering för Kattegat och Skagerrak.

Våra resultat är användbara för beslutsfattare, planläggare, forskare och förvaltare av naturresurser.

Klimatet förändrar våra möjligheter att bo och livnära oss här. Vi tar fram gemensam kunskap för gemensam beredskap.

EU är med och finansierar projektet genom Interreg IVA.

www.havmoterland.se