Hur säkerställer vi drift och skötsel av minireningsverk?

Välkommen till ett tvådagarsseminarium om minireningsverk i Uddevalla den 6-7 maj.

Kungsbacka Miljö & Hälsoskydd och Driftsassistansen Östfold inbjuder, inom ramen för EU-projektet Hav möter Land, till ett tvådagarsseminarium om minireningsverk för ett till fem hushåll. Seminariet riktar sig i första hand till handläggare av enskilda avlopp på kommunala miljökontor och till länsstyrelsernas tillsynsvägledningspersonal inom samma område.

Seminariet sker i samarbete med Östfold Fylkeskommune, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Havs- och Vattenmyndigheten och Region Halland.

Axplock ur programmet

  • norska och svenska erfarenheter av tillsyn av minireningsverk
  • praktiska frågor kring skötsel och drift inklusive slamhantering
  • paneldebatt med företrädare från Havs- och vattenmyndigheten, minireningsverksleverantörer, serviceorganisationer och kommunala tillsynsmyndigheter

Inbjudan

Datum och tid

6-7 maj 2013, seminariet startar kl.10:30 dag 1.

Plats

Hotel Riverside, Museigatan 2 i Uddevalla

Anmälan senast 8 april till Region Halland, se inbjudan för mer information.


 Kontaktpersoner

Vid frågor om seminariets innehåll:

Bodil Forsberg
+ 46 (0)706-00 36 94
E-post: bodil.forsberg@
kungsbacka.se
 

Vid frågor om anmälan och annat av praktisk art:

Siv Agerhem
+ 46 (0)35-17 98 31
E-post: siv.agerhem@region
halland.se