Hav møter Land sjøsetter bøye som måler havet

Den 27. mai mai sjøsetter Hav møter Land en bøye ved Portør utenfor Kragerø, Vestfold. Bøyen gir svært viktig info om miljøforhold og strømmer i havet for rednings-tjenesten og forskningen.

Media er velkommen til å være med. Avreise Kragerø (Gamle Tangen verft) kl. 10.00.

-Den nye bøyen blir enormt viktig for overvåkningen Skagerrak og Kattegat-området, sier Arne Kjellsen, leder av arbeidsgruppen for overvåkning i Hav møter Land.

Som et resultat av prosjektet Hav møter land settes det ut en overflatebøye for overvåkning av kyststrømmen i Skagerrak ved Portør utenfor Kragerø. Bøyen gir svært viktig informasjon om hvordan vannføringen i de store elvene påvirker miljøforhold langs kysten . For redningstjenesten vil informasjon fra bøyen kunne bedre beredskapen lokalt. Også folk som skal seile, dykke, fiske eller rett og slett ta seg et bad ytterst i skjærgården vil kunne ha nytte av bøye.

Det er Havforskningsinstituttet står for drift og vedlikehold av bøyen fra sin forskningsstasjon på Flødevigen. De vil også gjøre informasjon fra bøyen tilgjengelig via en webportal slik at det blir enkelt å hente informasjon fra bøyen.

Hva måler bøyen?

På toppen av bøyen er det installert en standard værstasjon som blant annet måler temperatur og vind. Under vann er bøyen utstyrt med sensorer som overvåker saltholdighet, oksygen og klorofyll, i tillegg til et akustisk instrument som måler strømmene som passerer under bøyen.

Portør, Kragerø, en ypperlig plassering

Portør representerer kyststrømmen i Skagerrak godt. Her vil bøyen kunne fortelle oss om kyststrømmen og innslagene av kystvann fra Grenlandsfjordene og hvordan dette påvirker miljøet langs kysten.


 

Kontaktperson
Arne Kjellsen
Mobil +45 918 69 657
akj@fmte.no 

Tyra Risnes
Mobil +45 976 19 721
tyrris@ostfoldfk.no

Kommunikasjonrådgiver
Vibeke Weibell Eliassen
Mobil +45 412 06 596
fmosvwe@fylkesmannen.no

Havsforskningsinstituttet
Jon Albretsen
Mobil +45 913 04 222
jon.albretsen@imr.no

 Prosjektet Hav møter Land

Prosjektet Hav møter Land samler 26 kommuner, regioner, universiteter og statlige myndigheter i Sverige, Norge og Danmark. Vi samarbeider om klima, vann og samfunns-planlegging for Kattegat og Skagerrak.

Våre resultater kan brukes av beslutnings-takere, planleggere, forskere og forvaltere av naturressurser.

Klimaet endrer vår mulighet til å leve og livnære oss her. Vi tar frem felles kunnskap for felles beredskap.

EU er med og finansierer prosjektet gjennom Interreg IVA.

www.havmoterland.se