Historiska undersökningar i Kattegatt

En gammal biologisk undersökning från 1880-talet ska ge bättre kunskap om miljön i Kattegatt. Undersökningen kan bli en startpunkt för hur en levande havsmiljö kan återskapas.
Rapport i SVT har haft ett inslag om vår undersökning i Kattegatt inom ramen för Hav möter Land. I inslaget medverkar Lars-Ove Loo, marinbiolog och Ingela Isaksson, projektledare Hav möter Land. Reporter är Lasse Weldeborn och fotograf Albin Gustafsson.