Gift och sanering i Småbåtshamnar

Vilka gifter finns på botten i en småbåtshamn? Hur får man upp det giftiga sedimentet på land?

Läs om vår undersökning, om sanering och kommande handledning