M/S Latrine seiler for et kloakkfritt hav

Den 25. juni starter det skandinaviske prosjektet Hav møter Land sin omseilende informasjonskampanje M/S Latrine, båten som tømmer kloakkavfallet fra din båt.

Hvert år slipper fritidsbåter ut millioner av liter urenset kloakk i sjøen i den mest sårbare perioden. Det skandinaviske samarbeidsprosjektet Hav møter Land er derfor stolt av å tilby M/S Latrine for norske småbåthavner, sommeren 2012.

– M/S Latrine er en omseilende informasjonskampanje med tankløsning om bord, sier Thomas Hartung, kaptein på M/S Latrine. På vår ferd vil vi snakke med båtfolket og interesserte om båtkloakk og havmiljø.

Reisen starter på Rådhuskaia kl. 12 mandag den 25. juni. Ferden går videre til Buskerud, Vestfold og Østfold, se vedlagt kartrute.

M/S Latrine kan tømme septiktanken til båter som er utrustet med dekksgjennomføring og informasjon vil gis over aktuelt tema.

– Gjennom samarbeidsprosjektet setter Hav møter Land fokus på  skandinavisk bærekraftig småbåtliv, eksempel kloakkdumping, avfallshåndtering og båtpuss. Målet er å ivareta havområdet i Kattegat og Skagerrak som en nordisk ferieperle også i årene framover, sier Thomas Hartung.

Presseinvitasjon

– innvielse og båttur med M/S Latrine

Tid: Mandag 25. juni kl. 12.

Sted: Rådhuskaia, Oslo

Mannskap og fylkesvaraordfører Per Inge Bjelknes er på plass.

Velkommen!

Nordiske naboer har strengere krav

Våre nordiske naboer har betydelig strengere krav enn 300 meters grensen som er i Norge. Unntaket er Hvaler nasjonalpark, Nesodden og Vestby Kommune som har tømmeforbud. Bærum kommune har satt tømmeforbud innenfor øyene. Vet båtfolket dette, og hvordan vil norske båtturister i Sverige møte totalforbudet i 2015?

Flertallet av norske båter tømmer sin kloakk rett i sjøen, av gammel vane eller fordi båtene mangler dekksgjennomføring for tømming av båtkloakk. Flere mottaksordninger er kommet på plass og flere vil det bli.

Hav møter Land

Hav møter Land er et grenseoverskridende skandinavisk samarbeidsprosjekt, som jobber med informasjons- og kunnskapoverføring, klimaforandring og havnivåøkninger, kyst- og havforvaltning, og vannkvalitet i henhold til EUs vannrammedirektiv.

Miljøprosjektet samler universitet, kommuner, fylker og länsstyrelser, fagetater og fylkeskommuner i hele Kattegat-Skagerrak-området. Prosjektet inngår i EUs Interreg-prosjekt.

Om Hav møter Land

Om M/S Latrine

Bilder, presse eller spørsmål

For presse, bilder eller øvrige spørsmål, ta gjerne kontakt:

Thomas Hartung
Kaptein og leder av båtlivsgruppen i prosjekt Hav møter land 
+47 957 606 99 
thomas@renmarina.no

Agnes Bjellvåg Bjørnstad
Mediakontakt  
+47 920 678 78
agnes@miljokonsulent.no

www.havmoterland.se


 Kontaktpersoner

Thomas Hartung
Kaptein og leder av båtlivsgruppen i prosjekt Hav møter land
+47 957 606 99
thomas@renmarina.no

Agnes Bjellvåg Bjørnstad Mediakontakt
+47 920 678 78 agnes@miljokonsulent.no

Wilhelm Gårdmark
Kommunikationsansvarig 
+46 (0)761 29 80 05
wilhelm.gardmark@lansstyrelsen.se

www.havmoterland.se