M/S Latrine i Stavern båthavn

Ordfører i Larvik Rune Høiseth (AP) og rådgiver Lars W. Solheim fra Vestfold fylkeskommune møtte besetningen på M/S Latrine i Stavern gjestehavn 31 juli 2012.
Ordfører Rune Høiseth får demonstrert hvordan utstyret virker på M/S Latrine. Foto: Lars W. Solheim

Det slippes ut flere tusen liter kloakk fra fritidsbåter hvert år langs kyststrekningen i Skagerrak.

– For meg er det et paradoks at man i Norge kan tømme septik 300 meter fra land, mens Finland og snart Sverige har forbud, sier Larviks ordfører Rune Høiseth.  Jeg vil foreslå at vårt regelverk harmonises slik at det blir et felles regelverk, sier Høiseth.

Han sitter i den politiske styringsgruppa i Vestviken vannregion. Vesentlige spørsmål i deres forvaltningsplan ligger nå ute til høring frem til 31 desember 2012. Derfor er Høiseths tanker om et felles regelverk et veldig spennende og aktuelt moment, sier Solheim.

M/S Latrine er en del av det nordiske samarbeidsprosjektet «Hav Møter Land». Kampanjen har besøkt havner i Oslofjorden i sommer. I fjor gikk kampanjen langs svenskekysten.

M/S Latrine er nå inne i sin siste kampanjeuken og er kommet til Stavern. Kampanjen avsluttes i Langesund.

De fleste båtfolk er positive til vår kampanje, og ønsker bedre informasjon og tilrettelegging for tømming av båtkloakk.

– De aller fleste båteiere i Norge tømmer septiktanken i vannet. Du kan lovlig legge deg 300 meter utenfor en badestrand og tømme tanken, sier skipper på M/S Latrine, Thomas Hartung.Til sammenlikning må man 12 nautiske mil ut,dvs 2.2 mil fra land for å ha lov til å tømme septik i sjøen i  Danmark.Hartung forteller at det er få båter som har dekksgjennomføring som er nødvendig for å få tømt båtseptiken på tømmestasjonene og noen båter har ikke septiktank slik at kloakken går direkte ut i vannet.

– På en del store cabincruisere tømmer tanken seg automatisk dersom de kjører over 8 knop. Hvis de gjør det før de er 300 meter fra land, så er det ingen måte å stoppe et utslipp på.Han sier at strengere regelverk også vil legge et press på båtprodusenter.

Reisen startet på Rådhuskaia kl. 12 mandag den 25 juni. Ferden har gått gjennom Buskerud, Vestfold og Østfold, se vedlagt kartrute.

– Gjennom samarbeidsprosjektet setter Hav møter Land fokus på  skandinavisk bærekraftig småbåtliv, eksempel kloakkdumping, avfallshåndtering og båtpuss. Målet er å ivareta havområdet i Kattegat og Skagerrak som en nordisk ferieperle også i årene framover, sier Thomas Hartung.

Tømmestasjon for septik i Stavern gjestehavn. Foto: Lars W. Solheim

Nordiske naboer har strengere krav

Våre nordiske naboer har betydelig strengere krav enn 300 meters grensen som er i Norge. Unntaket er Hvaler nasjonalpark, Nesodden og Vestby Kommune som har tømmeforbud. Bærum kommune har satt tømmeforbud innenfor øyene.

Ordfører lover å holde politisk fokus på et renere og rikere kystvann. Foto; Lars W. Solheim.

Ordfører lover å holde politisk fokus på et renere og rikere kystvann. Foto; Lars W. Solheim.


 Kontaktpersoner

Thomas Hartung
Kaptein og leder av båtlivsgruppen i prosjekt Hav møter land
+47 957 606 99
thomas@renmarina.no

Agnes Bjellvåg Bjørnstad
Mediakontakt
+47 920 678 78
agnes@miljokonsulent.no

Kommunikationsansvarig
Wilhelm Gårdmark
+46 761 29 80 05
wilhelm.gardmark@lansstyrelsen.se