Klimaet i Sør-Norge kan endres betydelig

Klimaet i Sør-Norge  beregnes å påvirkes betydelig i det 21. århundret. Det viser en rapport fra prosjektet Hav møter Land.

Samtidig med klimamøtet i Doha lanserer det skandinaviske prosjektet Hav møter Land en rapport om klimaendringen i Sør-Norge.

– Vintertemperaturen beregnes å øke med 4,5 ᴼC i et hundreårs perspektiv ifølge en middels høy klimafremskrivning, sier rapportforfatter professor Inger Hanssen-Bauer, som er klimaforsker ved Høgskolen i Telemark og medforfatter til FN:s klimapanel IPCCs fjerde Assessment Report.

Sommernedbøren beregnes å avta i et flertall av fremskrivningene. Antall episoder med intens nedbør beregnes i gjennomsnitt å øke, i alle årstider.

– Klimaet sør-øst i Norge beregnes å påvirkes betydelig, sier Inger Hanssen-Bauer.

Den gjennomsnittlige beregnede oppvarmingen for det 21. århundret er  nesten fire ganger så stor som den området opplevde gjennom det 20. århundre.

Rapporten omhandler endringer i  flom, vind, bølger og havnivå i tillegg til nedbør, snø og isforhold, avrenning og temperatur i luft og hav. Faren for regnflommer ventes øke, særlig i urbane områder. Økte CO2-utslipp vil føre til at havet blir surere.

– Formålet med rapporten er å bidra med relevant informasjon om klima i fortid, nåtid og fremtid for deler av Sør-Norge og havområdene utenfor, sier Inger Hanssen-Bauer.

Rapport Klima i det 21. århundre i sydøstlige Norge (pdf 3 MB) 

Kontaktperson

Inger Hanssen-Bauer
professor og deltaker klimagruppa i Hav møter Land
(+47) 35 95 27 82
(+47) 476 28 455