Fysisk planering av gränsområde - pilotprojekt Åbyfjorden

Åbyfjorden är ett långsmalt vattenområde på gränsen mellan kommunerna Lysekil och Sotenäs. I pilotprojekt Åbyfjorden ska kommunerna hitta metoder för dialog med samhället när de gör en fördjupad översiktsplan. Dialogen ska stödja avvägningar mellan bevarande och nyttjande.