Framtidens miljöövervakning i Skagerrak och Kattegat

På en välbesökt workshop drog deltagarna upp planer för framtidens övervakning av miljön i haven mellan Danmark, Norge och Sverige. Förslag för framtiden var ett resultat.

Framtidens miljöövervakning