Första mätbojen på plats i Kosterfjorden

Vår försa mätboj är i havet! Bojen ligger nu i Kosterfjorden och skickar mätresultat direkt. Varje timme gör bojen över 20 mätningar av luft och vatten. Alla kan ta del av resultaten, helt fritt, via webben.
Mätboj läggs ut i Kosterfjorden. Foto Fredrik Waldh

Hav möter Land har betalat bojen som sattes ut av vår partner SMHI.

Nästa boj i Havstensfjorden

I veckan försöker vi och SMHI sätta ut nästa boj, denna gång i Havstensfjorden utanför Uddevalla.

Senare kommer vi även att lägga en boj i Oslofjorden.

Detta mäter bojarna

Mätbojarna mäter salthalt, temperatur, syrgas, grumlighet, klorofyll och vattenström på två meters djup. En ADCP, Acoustic Doppler Current Profiler, mäter vattenström var femte meter ner till 50 meters djup. En enklare väderstation på bojens överdel skickar luftdata. Dessutom mäts salthalt, temperatur och syrgas på olika djup ner till botten.

Forskare kommer att använda mätvärdena för bland annat klimatstudier och modellering för kustzonen.

Webbsidor som visar datan

Här hittar du webbsidorna för rådata och kolumnförteckning. Senare kommer mätvärden presenteras mer lättläst.

Bojarna del i större nätverk

Bojarna blir del av ett helt nätverk med bojar. Bojen i Kosterfjorden är den första av mätbojar som placeras runt Sveriges kust i anslutning till de marina forskningsstationerna. Totalt kommer sex mätbojar ligga ute till sjöss, från Kosterfjorden på västkusten till Umeå på norrlandskusten.

– Vi får ett riktigt nätverk för oceanografiska mätningar i svenska kustzonen, säger Henrik Lindh, teknisk projektledare vid SMHI i en nyhet på Göteborgs universitets webbplats.

Vi finansierar de två första bojarna

Nätverket och bojprojektet är ett samarbete mellan Sven Lovén centrum för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå universitet och SMHI.

Hav möter Land finansierar de två första bojarna genom Interreg, EU och SMHI. Övriga bojar finansieras av Vetenskapsrådet, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Försiktig med datan de 60 första dygnen

De första 60 dygnen går Kosterbojen i provdrift, så använd datan med stor försiktighet. Även efter prövoperioden ska man vara medveten om att realtidsvärden inte har kvalitetskontrollerats, säger Henrik Lindh.  

Baserad på en text av Martin Larsvik, Göteborgs universitet