57 prosent ønsker flere tømmestasjoner för båtkloakk

Båteiere vil ha flere og bedre tømmestasjoner for båtkloakk. Det viser en spørreundersøkelse fra Hav møter Land.

Vi spurte 166 båteiere i Oslofjorden om deres bruk og holdning til tømmestasjoner for båtkloakk. 58 prosent bruker aldri tømmestasjoner, men ville gjøre det hvis det var flere stasjoner.

Mente det må komme krav fra myndighetene

På spørsmålet «Hva skulle få deg til å anvende tømmestasjonene?» svarte:

  • 57 % flere tømmestasjoner
  • 22 % bedre informasjon og merking på sjøkart
  • 12 % bedre plassering

Flere etterspør krav fra myndighetene, og at båtprodusenter må utstyre nye båter med mulighet til å bruke tømmestasjonene. Dette er et krav i våre naboland.

Kreves flere stasjoner og bedre informasjon

Dersom båteiere ikke skal slippe kloakk rett i sjøen er det et klart behov for flere tømmestasjoner som er lett tilgjengelig og tilrettelagt for båtfolket. Bedre informasjon om hvor tømmestasjonene befinner seg, og bedre merking er også tydelige tilbakemeldinger fra båtfolket.

– Det er et stort sprik mellom våre naboland til hvordan  praksisen er med kloakk fra fritidsbåter i Norge, sier Thomas Hartung. Finland og Danmark har betydelig strengere regler enn Norge. I 2015 blir det totalforbud i Sverige mot å tømme kloakk fra båter rett i sjøen.

Pressebilder och resultat

Les hele resultatet fra spørreundersøkelse

Laste ned pressebilder


 Kontaktpersoner

Thomas Hartung
leder av båtlivsgruppen i prosjekt Hav møter Land
+47 957 606 99, thomas@renmarina.no

Kommunikationsansvarig

Wilhelm Gårdmark
+46 (0)761 29 80 05, wilhelm.gardmark@lansstyrelsen.se

www.havmoterland.se