500 djurarter i Kattegatt för 130 år sedan

Projekt Hav möter Land digitaliserar en historisk biologisk undersökning av Kattegatts djurliv. I den finns uppgifter om utbredningen av omkring 500 arter i havet 130 år tillbaka i tiden.
Utsnitt ur en handritad karta från 1800-talet.

År 1883-1886 gjorde den danske biologen Carl Georg Johannes Petersen en mycket omfattande biologisk undersökning i Kattegatt.  

– Petersens material är unikt och det äldsta med så omfattande och detaljerad information om havsbottens biologi i Kattegatt, säger Lars-Ove Loo, forskare i marin ekologi vid Göteborgs universitet.

Materialet har än så länge varit okänt och endast refererats till i taxonomiska undersökningar. I Petersens rapport finns handritade kartor med uppgifter som beskriver förekomst av sammanlagt ungefär 500 arter.  

– På uppdrag från Hav möter Land kommer nu Lars-Ove Loo att digitalisera och geokoda kartmaterialet i Petersens rapport och därmed göra materialet tillgängligt för spännande analyser, säger Ingela Isaksson, projektledare för Hav möter Land på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

– Petersens undersökning ger oss ovärderliga möjligheter att jämföra hur livet i Kattegatt såg ut innan omfattande utsläpp av näringsämnen, industrialisering och storskaligt trålfiske. Vi kan även se hur ett förändrat klimat påverkat havet, avslutar Ingela Isaksson.