Dyk eller video?

Vi dyker och filmar på havets botten för att ta reda på hur havet mår. Vi försöker hitta bra metoder som kan användas likadant i Danmark, Norge och Sverige. Det kan leda till bättre beslut i framtiden.

Dyka och filma är ett sätt att ta reda på hur havet mår. Våra dykningar i nationalparkerna Kosterhavet och Ytre Hvaler är en pilotstudie. Pilotstudien är en del av vårt arbete för bra miljöövervakning i havet.

Hav möter Land försöker hitta bästa och billigaste sättet att hålla koll på havet och hur livet där förändras. Miljöövervakning, helt enkelt.

Vi vill också hitta metoder som vi kan använda på samma sätt i Danmark, Norge och Sverige. Det skulle underlätta jämförelser och ge bättre data, så att vi kan fatta bättre beslut baserade på fakta.

Pilotstudiens namn är "Metode for integrert overvåking, oppfølging og kartlegging av habitatbyggende flora og fauna på havbunn i Skagerrak/Kattegat".

Miljöövervakningen ska möta behoven för uppföljning av bevarandemål i skyddade områden, som till exempel nationalparker. Den kan även få betydelse för övervakning inom EU:s havsmiljödirektiv. 

Pilotstudien görs i både Sverige och Norge och blir alltså ett test på ett gemensamt arbetssätt i olika länder.

Kjell Magnus Norderhaug, Foto: Janne Gitmark
Kjell Magnus Norderhaug gjør klar sitt utstyr til dykkerundersøkelsene. Foto: Janne Gitmark.

Rapport
Video or dive? Methods for integrated monitoring and mapping of marine habitats in the Hvaler-Koster area

Faktablad
Dyk eller video? Kartläggning av flora och fauna

Faktablad
Pilotstudie: miljöövervakning av bentiska habitatbildande arter

Kjell Magnus Norderhaug, Foto: Janne Gitmark
En blyline legges ut på bunn for å danne en 5 x 5 meter kvadrat, där undersøkelsene ska gjøres.

Kjell Magnus Norderhaug, Foto: Janne Gitmark
Kjell Magnus Norderhaug registrerar hvad som finns på hardbunn/hårdbotten.

Kjell Magnus Norderhaug, Foto: Janne Gitmark
Registrering på bløtbunn/mjukbotten. Foto: Janne Gitmark.

 Kontaktperson

Mats Lindegarth
031-786 96 72