Seminarium om havsförvaltning

Presentationer och bilder från vårt seminarium om havsförvaltning med Ken Sherman den 18 november 2010.
Ken Sherman, The National Oceanic and Atmospheric Administration

Ken Sherman, en av pristagarna av Göteborgspriset för hållbar utveckling 2010, berättade om forskningen kring stora marina ekosystem och om hur man kan tillämpa arbetet. Därefter gav Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Göteborgs universitet sin syn på hur havet kan förvaltas och skyddas, och vårt projekt Hav möter Land presenterade sitt arbete.

Vad har du för råd till projektet Hav möter Land?

- Jag tycker att det är fantastiskt att tre länder kan samlas kring den här frågan. Att orka se över nations-gränserna, att gå efter ekologiska kriterier istället för politiska. Det är bara ett av flera exempel på senare år och det ger oss hopp. Det nya marina samarbetet mellan Kina och Sydkorea är ett annat exempel. Nu gäller det att ni lyckas definiera och enas om de stora, viktiga frågorna i ert område. Det är nyckeln för framgång.

Vad är fördelarna respektive nackdelarna med konceptet stora marina ekosystem, Large Marine Ecosystems?

- Det finns inga nackdelar. Fördelarna är desto fler. Large Marine Ecosystems, ger oss möjligheter att gå utanför ramarna, att verkligen hjälpa utvecklingsländerna, att vara globala. Nu har vi tre miljarder dollar att disponera, och det räcker för att vi ska kunna vända utvecklingen. Förhoppningsvis har vi dubbelt så mycket i fonden om tio år.

Du säger att det finns hopp och att vi är på väg att vända utvecklingen. Vad föder den optimismen?

- Forskningen och politiken är med oss, och det börjar ge resultat. Nu måste vi bara få med oss näringslivet. Vi måste få industrierna, finansinstituten och andra att inse att de också har att tjäna på att erkänna miljöproblemen. Att det blir ett arbete som betalar sig. Exempelvis genom skattesubventioner.

Ingela Isaksson, projektledare Hav möter Land på Länsstyrelsen i Västra Götalands län