I projekt Hav möter Land vill vi använda havet utan att förstöra, utan att nöta ned. För havet ger oss välfärd – det ger oss mat, turism, hälsa och rekreation, det ger oss vår gemensamma kultur, då nu och i framtiden.

Om vi missköter oss tar havet tillbaka. Marken eroderar, fisken försvinner, ekosystemen kollapsar. Vi vill fortsätta använda havet och förvalta det väl.

Norge og Sverige klassifiserer tilstanden i samme vann ulikt
Sverige og Norge bruker ulike metoder for å vurdere tilstanden i hav- og sjøområder. Det kan føre til uenighet om hvilke tiltak det er behov for.

Seminar om havforvaltning
I november 2010 arrangerte Hav møter Land et seminar om hvordan havet kan forvaltes og beskyttes. En av foredragsholderne var Ken Sherman, som i 2010 mottok Göteborgspriset for bærekraftig utvikling.

Ocean Hope – marin søppelkunst
Hvert år havner 6,4 millioner tonn plastsøppel i havet. Hav møter Land samarbeidet med prosjektet Ocean Hope på Hvaler i Østfold.

Restaurering av havmiljøet ved hjelp av levende organismer
I to ulike undersøkelser har vi sett på hvordan henholdsvis blåskjell og børstemark kan bidra til å restaurere havmiljøer som har blitt forstyrret av menneskelig aktivitet.