Modeller

Modeller gjør det mulig å simulere framtidig utvikling, inngrep og tiltak/åtgärder. De gir et forenklet bilde av virkeligheten og legger vekt på de faktorene som anses å være vesentlig for det som skal forklares. Modellresultater vil i mange tilfeller gi et godt grunnlag for beslutninger.

Lokal modellering i Oslofjorden
Vi har gjort det möjligt att jämföra åtgärdsplanering/planlegging av tiltak i Sverige och Norge genom att använda samma modellsystem för Oslofjorden som för svensk vattenförvaltning.

Fysisk planering av gränsområde

Två olika modeller:
FyrisNP och E-HYPE version 2.1

Hav möter Land har satt upp modeller för modellering av kväve och fosfor i Stigfjordens och Kungsbackafjordens avrinningsområden, och för utvärdering av modellsimulerade flöden av vatten, kväve och fosfor från land till Kattegatt och Skagerrak.


I april 2013 arrangerte Hav møter Land et seminar om modeller i vannforvaltningen for fagpersoner fra Norge og Sverige. Hensikten med seminaret var:

  • å belyse gode modeller for å beregne tilførsel av forurensende stoffer og effekter av tiltak
  • å belyse muligheten for å utvikle modellene til et felles verktøy som kan brukes av vannforvaltere i deres daglige arbeid

Rapport
Modeller i vannforvaltningen

Dokumentasjon
Dokumentasjon fra seminaret i Oslo april 2013: Modeller i vannforvaltningen