Minireningsverk/minirenseanlegg

Tillsyn av minireningsverk kan göras effektivare.
Minireningsverk/minirenseanlegg

Driftsassistensen i Østfold i Norge och Kungsbacka kommun i Sverige har samarbetat om tillsyn av minireningsverk. Tillsynen har bedrivits på olika sätt i Norge och Sverige, men oavsett tillsynsmetodik är det cirka två tredjedelar av anläggningarna som inte fungerar som de borde. Det finns därför mycket mer som kan göras för att minireningsverken ska fungera optimalt med minskad belastning på omgivningen.

Några slutsatser är att:

  • hela kedjan från tillståndsprövning och installation till drift och tillsyn måste fungera för att få förväntat reningsresultat
  • reningsresultatet är i mycket avhängigt den enskilda fastighetsägarens engagemang
  • samordnad tillsyn kommuner emellan är effektivt

Rapport
Minireningsverk i Sverige och Norge – en jämförelse av lagstiftning, tillsyn och drift

Dokumentation
Dokumentation från seminarium om minireningsverk den 6-7 maj 2013 i Uddevalla: Drift och skötsel av minireningsverk