Avløp

Övergödning är ett stort problem. Hav möter Land har arbetat med tillsyn av minireningsverk och ett pilotprojekt för att ta vara på avfall från enskilda avlopp, så kallad kretsloppshantering. Båda delarna bidrar till att vi får och behåller rent, friskt vatten.

Resultaten av arbetet med minireningsverk och med kretsloppsfrågor sprider vi till handläggare på olika myndigheter, beslutsfattare och leverantörer av minireningsverk med flera.

Minireningsverk/minirenseanlegg
Hav möter Land har samlat norska och svenska erfarenheter kring tillsyn, skötsel och drift av minireningsverk.

Kretslopp och toalettavfall
Fosfor från toalettavfall från en person kan på ett år ge näring åt cirka 260 kg oönskade rödalger eller åt cirka 160 kg vete. Ska vi spola toalettavfallet ut i vattnet eller sprida det på marken?