Vannforvaltning

Ved å utveksle erfaringer og data har Hav møter Land laget en felles plattform for å bevare en sunn økologisk tilstand i våre felles havområder.
Övergödning är ett stort problem

Avløp
Övergödning är ett stort problem. Hav möter Land har arbetat med tillsyn av minireningsverk och ett pilotprojekt för att ta vara på avfall från enskilda avlopp, så kallad kretsloppshantering.

Modeller gjør det mulig å simulere framtidig utvikling, inngrep og tiltak/åtgärder

Modeller
Modeller gjør det mulig å simulere framtidig utvikling, inngrep og tiltak/åtgärder. I Hav møter Land har modellering av tilførsler av næringsstoffer til vann og effekter av tiltak vært et viktig tema. Noen modeller kan brukes av vannforvaltere, men de fleste er ekspertmodeller som må brukes av forskere eller konsulenter.

Vann

Vann
I en rekke prosjekter har vi sett på hvordan vannet kan forvaltes på best mulig måte uten at ressursene forringes.

I prosjektet Hav møter Land har vi utviklet grenseoverskridende strategier for en bærekraftig forvaltning av våre kyst- og havområder. Vi har fjernet grensene mellom de tre landenes arbeidsmetoder ved å sette i gang flere pilotstudier, og ved å gjøre informasjonen og kunnskapen tilgjengelig.

For å gjennomføre en sunn forvaltning av havområdene i praksis har vi sett på arbeidsmetoder og lokal erfaring for å synliggjøre synergieffekter ved et internasjonalt samarbeid.

 Ledare för arbetsgruppen

Arne Kjellsen
Fylkesmannen Telemark, Norge
+ 47 35 58 61 66