Vannforvaltning

  • Hur mår vattnet?

    Sammenligning av svensk og norsk metodikk for økologisk og kjemisk klassifisering av marine vannforekomster.

    Svensk og norsk metodikk gir ulike resultater. Det viser denne sammenligning av de metoder som benyttes i Norge og Sverige for tilstands-klassifisering av marine vannforekomster. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

    Hur mår vattnet?