Overgripende rapporter • Broschyr om Hav möter Land

  Prosjektet Hav møter Land samler 26 kommuner, regioner, universiteter og statlige myndigheter i Sverige, Norge og Danmark. Vi samarbeider om klima, vann og samfunnsplanlegging for Kattegat og Skagerrak.

  Velkommen til å dele våre resultater og legge din puslebit til helhetsbildet, for havet og menneskene. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Hav møter Land - Tre år i Kattegat og Skagerrak • Ta tak i dette! Hav möter Land konferens i Larvik 29-30 maj 2013

  Den 29-30 maj 2013 samlades över hundra människor i Larvik för att hålla slutkonferens för Hav möter Land. Även om det treåriga projektet nu är slut och konferensen gav en tillbakablick och summering av allt arbete som är gjort, var ett genomgående tema hur resultaten bäst kommer till nytta i framtiden.

  I denna skrift finns flera av dagarnas föredrag och workshop dokumenterade, liksom intervj ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori klimat, vatten, kust-och-havsplanering

  Ta tak i dette!


 • Statusrapport Nr 1

  Statusrapport Nr 1 (Programperiod 1 september 2010 till 28 februari 2011) för Projekt Hav möter Land.

  Statusrapportering sker löpande under projektets gång till Interreg IV A - Öresund - Kattegat - Skagerrak Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Statusrapport Nr 1


 • Statusrapport Nr 2

  Statusrapport Nr 2 (Programperiod 1 mars 2011 till 31 juli 2011) för Projekt Hav möter Land.

  Statusrapportering sker löpande under projektets gång till Interreg IV A - Öresund - Kattegat - Skagerrak Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Statusrapport Nr 2


 • Statusrapport Nr 3

  Statusrapport Nr 3 (Programperiod 1 augusti 2011 till 19 februari 2012) för Projekt Hav möter Land.

  Statusrapportering sker löpande under projektets gång till Interreg IV A - Öresund - Kattegat - Skagerrak Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Statusrapport Nr 3


 • Statusrapport Nr 4

  Statusrapport Nr 4 (Programperiod 1 mars 2012 till 31 augusti 2012) för Projekt Hav möter Land.

  Statusrapportering sker löpande under projektets gång till Interreg IV A - Öresund - Kattegat - Skagerrak Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Statusrapport Nr 4


 • Statusrapport Nr 5

  Statusrapport Nr 5 (Programperiod 1 september 2012 till 28 februari 2013) för Projekt Hav möter Land.

  Statusrapportering sker löpande under projektets gång till Interreg IV A - Öresund - Kattegat - Skagerrak Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Statusrapport Nr 5


 • Statusrapport Nr 6

  Statusrapport Nr 6 (Programperiod 1 mars 2013 till 31 augusti 2013) för Projekt Hav möter Land.

  Statusrapportering sker löpande under projektets gång till Interreg IV A - Öresund - Kattegat - Skagerrak Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Statusrapport Nr 6


 • Statusrapport Nr 7

  Statusrapport Nr 7 (Programperiod 1 september 2013 till 31 dec 2013) för Projekt Hav möter Land.

  Statusrapportering sker löpande under projektets gång till Interreg IV A - Öresund - Kattegat - Skagerrak Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Statusrapport Nr 7