Kust- och havsplanering
 • Saneringsmuddring Mjösund

  Rapporten är en sammanfattning av projektet ”Saneringsmuddring Mjösund”. Projektet har genomförts under ledning av Per Olof Samuelsson
  från Stenungsunds kommun som en del av EU-projektet ”Hav möter land”.

  Syftet med projektet, förutom att sanerings-muddra fritidsbåthamnen Mjösund, har också varit att skapa underlag och dra lärdomar inför framtiden avseende sanering av förorenade grunda bott ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Saneringsmuddring Mjösund

 • Medborgardialog i fokus FÖP Åbyfjorden

  Om arbetet med att göra boende och näringsidkare delaktiga i fysisk planering, fördjupad översiktsplan för området runt Åbyfjorden i Bohuslän, Sverige. Ekosystem-ansatsen användes som pedagogiskt verktyg och fungerade bra. Utökad dialog med lokalsamhället kan ge ett värdefullt inspel i arbetet för att balansera utveckling och bevarande i kustnära landsbygdsområden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Medborgardialog i fokus FÖP Åbyfjorden