Lagstiftning till havs - Gällande planeringssystem för kust och hav

Foto: Claes Hillén
Löpnummer:
2012:32
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
32
Lagverk till havs, en ny rapport som jämför Sverige, Norge, Danmark.
Kommentar: