Förslag till fiskeregleringar i Bratten

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:103
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
66
Beskrivning av naturvärden och fiske i Natura 2000-området Bratten samt förslag till hur fisket bör regleras för att naturvärdena ska få ett långsiktigt skydd.
Kommentar:
Finns endast som pdf