En guide till digitala kartunderlag för planering i kust och hav

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:39
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
68
Beskriver en mängd geodata användbara vid planering av kust och hav. Vilken geodata som finns och viktiga egenskaper och begränsningar. En inventering.
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil