Broschyr om Hav möter Land

Populärbroschyr
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
17
Prosjektet Hav møter Land samler 26 kommuner, regioner, universiteter og statlige myndigheter i Sverige, Norge og Danmark. Vi samarbeider om klima, vann og samfunnsplanlegging for Kattegat og Skagerrak.

Velkommen til å dele våre resultater og legge din puslebit til helhetsbildet, for havet og menneskene.
Kommentar: