Partners i projektet

Hav möter Land samlade 26 partners från Sverige, Norge och Danmark.

 Här finns vi

Mörkblå partier på kartan visar de områden där projektets partners finns