Om projektet

Projekt Hav möter Land tog fram den kunskapen och knöt samman länderna.

Hav möter Land arbetade med klimatförändringar, vattenförvaltning, havsplanering, båtliv och miljöövervakning med mera. Vi var ett interreg-projekt som pågick från 2010 till 2013.

I projektet arbetade kommuner, regioner, universitet och statliga myndigheter ifrån Sverige, Norge och Danmark tillsammans. 

Våra resultat är användbara för beslutsfattare, planläggare, forskare och förvaltare av naturresurser.

Klimatet förändrar våra möjligheter att bo och livnära oss här. Vi tog fram gemensam kunskap för gemensam beredskap.

Övergripande mål

Projektets övergripande mål var att bidra till ett långsiktigt hållbart nyttjande av de värden som representeras av Kattegats och Skagerraks havs- och kustområden. Syftet var att etablera gemensamma förvaltningsstrategier för Kattegat-Skagerrak regionen inom en rad specifika områden.

Därför gör vi det

Klimatet är avgörande för de förändringar som kommer att ske i Sverige, Norge och Danmark runt Kattegat och Skagerrak. Därför är det avgörande att ha kunskap om hur klimatet förändrar våra möjligheter att bo och livnära oss här. 

Projekt Hav möter Land tog fram den kunskapen och knöt samman länderna. Vi ville stärka kopplingen mellan förvaltning och forskning, och skapa möjligheter för integrerade och koordinerade insatser oavsett administrativa eller geografiska gränser.  

Här finns vi

Mörkblå partier på kartan visar de områden där projektets partners finns

Kommuner, regioner, universitet och statliga myndigheter runt Kattegat och Skagerrak. Se listan med alla partners i projektet.

EU var med och finansierade projektet genom Interreg IVA.

Avstamp i Forum Skagerrak

Hav möter Land tog avstamp i ett tidigare Interreg-projekt, Forum Skagerrak. Det projektet innehöll ett flertal delar inriktade på att verka för ett sundare hav, men också att få en samordnad syn på kustens utnyttjande i Danmark, Norge och Sverige.

 

Information

 

Rapport

Arbeta tillsammans för en gemensam vision

 

Här finns vi

Mörkblå partier på kartan visar de områden där projektets partners finns

Kommuner, regioner, universitet och statliga myndigheter runt Kattegat och Skagerrak. Se listan med alla partners i projektet.

EU var med och finansierade projektet genom Interreg IVA.

 Kontakta oss

Projektledare

Ingela Isaksson
+46 (0) 10 224 48 71
ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

Koordinator Norge

Tyra Risnes
+47 97 61 97 21
tyrris@ostfoldfk.no

Media / press

Wilhelm Gårdmark
+46 (0) 10 224 45 47 wilhelm.gardmark@lansstyrelsen.se

 

 Faktablad

 

Logotyper