Hur gör vi nu? Norge och Sverige klassar samma vatten olika

Hav møter Land har sammenlignet Sveriges och Norges metodikk for å vurdere tilstanden i kystvannet. Resultatene viser at der er forskjeller. På en workshop 7 mars presenterar vi resultaten och diskuterar hvordan forvaltningen kan bruke dem.
Svensk och norsk flagga

Vi forvalter et felles hav, men greier vi å samordne oss på tvers av landegrensene? Hav møter Land har sammenlignet/jämfört norsk og svensk metodikk for å vurdere tilstanden i kystvannet. Resultatene viser at det er forskjeller som reiser utfordringer for forvaltningen.

Workshop om resultaten og hvordan bruke dem

Vi ordnar en workshop om hvordan forvaltningen skal bruke resultatene. På workshopen ønsker vi först å presentere rapporten. Sedan diskutere vi hvordan forvaltningen på best måte kan bruke denne nye kunnskapen.

  • Hvorfor blir resultatene ulike?
  • Hva kan vi lære av hverandre?
  • Hvilken betydning får det for arbeidet etter vanndirektivet?

Det vil være fokus på bruken av klassifiseringsresultatene, ikke på metodikken.  

Klassifisering av marine vannforekomster i Ytre Oslofjord og Bohuslänkysten – hvordan skal forvaltningen bruke resultatene?

Torsdag 7. mars i Halden

Workshopen blir arrangert 7.mars på Thon hotell i Halden, klockan 10-16.

Anmäl dig

Meld dig på iløpet av 1. mars til Håvard Hornnæs
E-post: fmoshho@fylkesmannen.no


 Kontaktperson

Håvard Hornnæs
Fylkesmannen i Østfold
+47 69 24 75 17