M/S Latrine positivt mottatt hos Ordfører i Hurum kommune

Båtlivet og tilrettelegging for miljøvennlig drift er viktig for kommunen, sier Monica Bratlie, ordfører i Hurum kommune som tok seg god tid til en prat med oss i Holmsbu småbåthavn.
Foto: Agnes Bjellvåg Bjørnstad

Hurum kommune har en lang kystlinje som går langs Oslofjordens vestside og langs Drammensfjordens østside.  

– Båtlivet og tilrettelegging for miljøvennlig drift er viktig for kommunen, sier Monica Bratlie, ordfører i Hurum kommune som tok seg god tid til en prat med oss i Holmsbu småbåthavn.

Kommunen trenger flere båtplasser og ønsker utbygging av eksisterende småbåthavner. God tilrettelegging for tømming av båtkloakk og miljøstasjoner vil bidra til status og økt turisme i Hurums vakre skjærgård, er vi alle enige i.  Bratlie mener fokuset for tømming av båtseptik må på politisk dagsorden slik at flere stasjoner kan tilrettelegges for båtfolket. Hun roser informasjonskampanjen M/S Latrine og sier at dette er et viktig prosjekt og at det er et klart behov for informasjon om hvordan og hvor tømmestasjonene er lokalisert.

Ordfører er selv seiler og sitter i styringsgruppa for Fagrådet for ytre Oslofjord som jobber med EUs vannrammedirektiv for bedre vannkvalitet. 

Informasjonskampanjen M/S Latrine er en del av det større nordiske miljøprosjekt; Hav møter Land, og er et samarbeid mellom 26 offentlige etater og organisasjoner fra Norge, Sverige og Danmark.  Prosjektets målsetning er bland annt å få et renere og rikere vannmiljø og få en mer enhetlig vannforvaltningen for Kattegat og Skagerrak havområde.

 NRK:s nyhetssending om M/S Latrine - klicka på bilden

NRK:s nyhetssending om M/S Latrine - klicka på bilden