Miljøovervåkning

Hvordan er tilstanden i våre havområder akkurat nå? Fungerer dagens lovverk til miljøets beste, og hvordan beskytter vi best luft, vann og livet i havet?
Harmonisert miljøovervåkning

Harmonisert miljøovervåkning
I Hav møter Land har vi sett på hva som er likt og ulikt mellom Danmarks, Sveriges og Norges arbeid med miljøovervåkning. Vi har også sett på mangler ved arbeidet, formål, prioriteringer, opplegg og metoder for dagens miljøovervåkning, og hvordan vi bør samarbeide i fremtiden.

Studier og pilotprosjekt

Studier og pilotprosjekt
I Hav møter Land har vi gjennomført flere studier og pilotprosjekter for å få innsikt i hvordan havområdene i Skagerrak og Kattegat kan overvåkes på best mulig måte.

Spørsmålene ovenfor får vi svar på ved en effektiv miljøovervåkning. Den menneskelige aktiviteten i kystområdene påvirker havområdene i stor grad. Hav møter Land integrerer data, analyser og modeller for å dokumentere koblingen mellom hav og land.

Våre tre bøyer samler inn data om vannkvalitet, og våre dykkestudier har undersøkt havbunnen. 

Klimaforandringer kommer til å medføre et behov for mer og bedre overvåkning. Et etablert samarbeid mellom Sverige, Danmark og Norge har et betydelig potensiale for å øke nytten av miljøovervåkningen, og forståelsen av de dynamiske prosessene som skjer i våre hav.

 Kontakta oss

Ledare för arbetsgruppen
Arne Kjellsen
Fylkesmannen Telemark, Norge
+ 47 35 58 61 66