Fungerar nätverket av skyddade områden?

I havet skyddar man vissa områden för att djur och växter ska kunna överleva. Men hur står dessa havsområden i förbindelse med varandra? Hav möter Land har analyserat om växt- och djur-larver kan sprida sig från ett skyddat område till ett annat. Har vi ett fungerande nätverk i Kattegatt och Skagerrak?
Fungerar nätverket av skyddade områden?

Över hela världen skyddar man vissa områden för att djur och växter ska kunna överleva bra i framtiden. Men ofta är områdena alldeles för små för att kunna fungera ensamma. Därför behövs det ett nätverk av skyddade områden. Flera konventioner och EU-direktiv säger också att det ska finnas ett nätverk av skyddade områden. Har vi ett fungerande nätverk i Kattegatt och Skagerrak?

Analys: hur strömmar länkar ihop områdena

Fiskar, kräftor, koraller och alger börjar alla som små larver. Hav möter Land har analyserat om larver kan sprida sig från ett skyddat område till ett annat. Forskare från Havsmiljöinstitutet och Göteborgs universitet, i samarbete med bland annat Chalmers, har tagit fram en så kallad konnektivitetsmodell, för att ta reda hur olika områden är länkade till varandra.

Forskarna tar reda hur olika områden är länkade till varandra genom att titta på hur strömmarna har rört sig under flera år tillbaka, och hur det varierar mellan olika tider på året och på olika djup.

Hur sannolikt att larv sprider sig – och vart

Därefter analyserar forskarna hur stor sannolikheten är för att en larv ska sprida sig från ett ställe till ett annat. Fiskar, kräftor, koraller, alger och flera andra börjar nämligen som små larver. Larver sprids under olika tider på året, på olika djup och under olika lång tid. Därför behöver man stoppa in många olika typer av larver i modellen.

I den här analysen har man valt ut sådana larver som visar på att det finns speciella, skyddsvärda miljöer som våra länder har åtagit sig att skydda, till exempel genom Natura 2000, OSPAR eller HELCOM.

Men det räcker inte med att se vart larverna hamnar någonstans. Platsen där de landar måste vara en bra plats för dem överleva på.

Svaren hjälper oss använda havet rätt

Svaren från analysen hjälper oss att få ett bra underlag för att planera hur vi bör använda havet i framtiden. Skyddar vi rätt områden? Har vi ett fungerande nätverk? Behöver vi skydda fler områden för att det ska finnas fungerande livsmiljöer och ekosystem även i framtiden? Och vilka områden behöver i så fall skyddas?

Ekosystemtjänster – fisk, syre…

Naturens förmåga att ge oss saker  som fisk eller syre, kallas ekosystemtjänster. Alltså tjänster som ekosystemen ger oss.

Ekosystemtjänsterna riskerar att förstöras eller fungera sämre om vi inte lämnar en del områden någotsånär orörda, eller om vi sparar fel områden. Ett fungerande nätverk av skyddade områden kan hjälpa oss att få nytta av de ekosystemtjänster som havet ger oss.

För många av oss gillar fisk. Och ännu fler gillar nog syre...

Faktablad
Framtida förvaltning av havsmiljön i utsjöområdena