Lagstiftning till havs i Sverige, Norge och Danmark

I Sverige är det kommunernas ansvar att visa hur vattenområden ska användas ända ut till territorialgränsen. I Norge och Danmark har däremot staten ansvar för hela kust- och havsområdet.
Lagstiftning till havs i Sverige, Norge och Danmark

Vi har redovisat en översiktlig nulägesstatus av gällande planeringssystem för kust och i hav i Sverige, Norge och Danmark.

Rapport
Lagstiftning till havs - Gällande planeringssystem för kust och hav, Sverige, Norge och Danmark

Faktablad
Planering av kust och hav – lagar og praxis i Sverige, Norge och Danmark