Verktyg och data

Et tydelig regelverk og godt underlag for planlegging er nødvendig for at vi skal kunne forvalte våre felles områder, ressurser og verdier på en best mulig måte.
Lagstiftning till havs i Sverige, Norge och Danmark

Lagstiftning till havs i Sverige, Norge och Danmark
Vi har jämfört lagstiftningen för planering och förvaltning av havet i Danmark, Norge och Sverige.

Planlegging med GIS – geografiske informasjonssystemer

Planlegging med GIS – geografiske informasjonssystemer
Geodata gir et godt overblikk og er lette å visualisere og oppdatere. Vi har sett på hvilke geodata som finnes om blant annet bunnegenskaper og vannegenskaper, og hvordan slike data kan brukes for å planlegge for kyst, hav og blåskjelloppdrett / musselodling.

Vad gömmer sig på Svabergsgrunden?
Svabergsgrunden är ett unikt område i svenska vatten med en ovanlig blandning växter och djur bland raviner och bergsryggar under ytan. Hav möter Land har gjort fynd av många olika sällsynta och intressanta arter i området.

Fungerar nätverket av skyddade områden?
I havet skyddar man vissa områden för att djur och växter ska kunna överleva. Men hur står dessa havsområden i förbindelse med varandra?