Planera

Åpen dialog skaper bedre planlegging og forvaltning. Så forvaltar vi våre felles områder, ressurser og verdier på en best mulig måte. 

Vi har bidragit till en fördjupad översiktsplan/arealplan genom dialog med invånarna, och till nya fiskeregler ihop med forskare och fiskare. Dessutom har vi testat en handbok för klimatanpassning.

Fysisk planering av gränsområde

Fysisk planering av gränsområde
Hur kan flera förvalta ett område tillsammans? I pilotprojekt Åbyfjorden har två kommuner samarbetat för att skapa en helhetssyn på utvecklingen av mark- och vattenområdet.

Hållbart nyttjande av havet – exemplet Bratten
Utsjöområdet Bratten ligger i svensk ekonomisk zon i Skagerrak. Här finns bland annat branta, djupa hårdbottnar med många sällsynta arter, som hornkoraller. Bratten är också ett viktigt fiskeområde för kustfiskare och sportfiskare. Hur kan vi nyttja Brattens rikedomar samtidigt som de bevaras?

Klimatanpassning i kustzonen
Hur ska vi bygga när havet stiger? Hur gör vi med alla vägar och hus som redan ligger där havet stiger? Vi har undersökt hur kommuner kan anpassa kustsamhällen till klimatförändringar och stigande havsnivåer.

Dokumentation
Metodseminarium för kust- och havsplanering

Du kanske också är intresserad av Håndbok for utvikling av miljøvennlige småbåthavner. Den kan användas som en checklista för den som godkänner, planerar eller utvecklar småbåtshamnar.