Gift på botten i småbåtshamnar

Vilka gifter finns på botten i en småbåtshamn? Hur får man upp det giftiga sedimentet på land? Inom Hav möter Land har vi tagit fram metoder för att sanera förorenade småbåtshamnar miljöriktigt och kostnadseffektivt.
Gifter på botten i småbåtshamnar är en miljöskuld. I 20 till 30 år har vi spolat av båtar och låtit det rinna rakt över kaj, utan rening.
Händer som håller rör och påse. Det finns mycket gift på botten av småbåtshamnar.

Vår arbetsgrupp för muddring och miljögifter har låtit undersöka gifthalten på botten i elva marinor. 

Föroreningarna av Irgarol var 3000 gånger högre än gränsvärdet vid båtupptaget i Mjösund i Stenungsunds kommun i Sverige.

Sedimenten visade också mycket höga halter av PCB, TBT  och PAH. 

– I en ”normal småbåtskommun” så hittar man dessa gifter, säger Per-Olof Samuelsson. Och troligen är det samma sak i Norge som i Sverige. 


Tillsammans med miljöinspektör Anna Zeffer har Samuelsson tagit fram rapporten från undersökningen. 

Rapport
Sedimentprovtagning i småbåtshamnar i Stenungsund

Faktablad
Sedimentprovtagning i småbåtshamnar i Stenungsund

Sanering i Mjösund resulterade i handledning

Mjösund hade väldigt höga halter. Därför gjorde Hav möter Land en provsanering där. Området muddrades innanför dubbla siltgardiner och sedan täcktes botten med småsten.  

– Det är bra att ha ett pilotprojekt i full skala och inte bara i laboratorium, sa Per-Olof Samuelsson. Saneringen hjälper oss att göra en bra handledning. 

Detta pilotprojekt har visat på ett praktiskt sätt hur man ska gå till väga, och vilka fällor och fel man ska undvika.  

Själva muddringsarbetet var beställt av ägaren till Mjösunds småbåtshamn. Arbetet utfördes av FROG och finansierades med pengar från Havs- och vattenmyndigheten.


Rapport
Saneringsmuddring Mjösund

Faktablad
Pilotsanering av förorenade sediment

 

Arbetsgruppen för muddring och miljögifter.

 Kontakt

Stenungsunds kommun
Per-Olof Samuelsson
+46 (0) 303 73 82 10

 Till nytta för dig

Föroreningarna och rapporten kan vara intressant för:

  • Hamnägare
  • Kommunpolitiker
  • Miljöhandläggare