Miljøgifter og mudring

En viktig del av projekt Hav möter Land har varit att byta erfarenheter med våra grannländer. Vi har önskat att ta fram riktlinjer och samsyn för muddring, dumpning och omhändertagande av muddermassor.

Den grønne manual
Norge har mye erfaring med å håndtere forurenset sediment, og dette kan Sverige dra nytte av. Den grønne manual er en sammenfatning av Norges arbeid over tid med forurenset sediment.

Kriterier for å vurdere mudringsmasser fra mindre mudringsprosjekter
Tributyltinn, irgarol og diuron er giftige stoffer som har blitt brukt i bunnstoff på båter i årevis. Gjennom mindre mudringsprosjekter kommer de til overflaten, men det finnes ikke retningslinjer for hvordan de skal håndteres.

Gift på botten i småbåtshamnar
Vilka gifter finns på botten i en småbåtshamn? Hur får man upp det giftiga sedimentet på land? Vi har låtit undersöka gifthalten på botten i elva marinor.

Rapport
Miljögifter och muddring – slutrapport från temagrupp 3.6

Faktablad
Miljögifter och muddring

Dokumentation
från vårt seminarium i Göteborg april 2013
Nytänkande kring förorenade sediment och mark i hamnar