M/S Latrine i Sverige

M/S Latrine turnerade kusten för att sugtömma din båts latrin och prata om att inte skita i havet. Töm latrinen i land eller ombord på M/S Latrine.

Båten M/S Latrine turnerade i Bohuslän under 2011. 

Erfarenheter från sommarturnén 2011

  • Nästan 99 procent av alla båtägare vi pratade med i Bohuslän var positiva till att tömma sina tankar på sugtömningsstationer. Men då måste det finnas många stationer och de måste vara lätta att komma intill.
  • Ge tydliga och enkla förslag på hur båtar kan anpassas och byggas om för sugtömning.
  • Markera sugtömningsstationer i sjökort och way-points i GPS:er.

Visa m/s Latrina på en större karta

Följde M/S Latrine

M/S Latrines turné skildrades i ord och bilder på Orust kommuns webbplats.

2,6 miljoner gästnätter - populärast i Sverige

Västkusten är Sveriges populäraste kuststräcka för båtturism. Mer än hälften av landets alla gästhamnsnätter spenderas här och därtill nästan två miljoner nätter i naturhamnar. Samtidigt är skärgården i norra Bohuslän och runt Orust och Tjörn bland de mest känsliga för övergödning i landskapet.

M/S Latrine ville prata lösningar

Med M/S Latrine ville vi marknadsföra platser där du kan tömma din latrin och prata med dig som båtägare om havet. M/S Latrine var främst ett uppvisningsprojekt, en signal till både båtägare, hamnar och kommuner. Vad gör vi med vår båtlatrin? Hur gör vi det enklare och bättre? Kanske behövs det gemensamma lösningar för Västkusten eller till och med för hela Kattegatt och Skagerrak?

Leddes av Orust kommun

M/S Latrine var ett delprojekt inom projekt Hav möter Land, ett delprojekt som leddes av Orust kommun. Besättningen kom från kommunerna i 8-fjordar.

 Kontakta oss

Ansvarig M/S Latrine
Ulrika Marklund, Orust kommun
0703-63 42 08
ulrika.marklund@orust.se

 Pressklipp

Den 4 juli 2011 döptes M/S Latrine av tidigare länsöverdirektören Göran Bengtsson. 

Pressklipp från media: