Kust- och havsplanering

En sunn forvaltning av Kattegat og Skagerrak hviler på en felles tilgang til kunnskap og erfaringer. Hav møter Land har samlet ny kunnskap og analysert informasjon som danner et felles grunnlag for myndighetene  i våre tre land – og dermed forutsetninger for en bærekraftig bruk av våre kyster og hav.
Båtliv og vedlikehold av fritidsbåter påfører naturen uheldige belastninger

Båtliv
Båtliv og vedlikehold av fritidsbåter påfører naturen uheldige belastninger. Hav møter Land har samlet en rekke tips og erfaringer for et miljøvennlig båtliv. Vi har også gjennomført et prosjekt med å tilby båteiere å tømme sine båtdoer.

Vi har tagit fram riktlinjer och samsyn för muddring, dumpning

Miljøgifter og mudring
Vi har tagit fram riktlinjer och samsyn för muddring, dumpning och/eller omhändertagande av muddermassor. En viktig del av projektet har varit att byta erfarenheter med våra grannländer.

Vi viser at åpen dialog med berørte skaper bedre forutsetninger for effektiv planlegging og forvaltning

Planera
Vi viser at åpen dialog med berørte skaper bedre forutsetninger for effektiv planlegging og forvaltning.

Et tydelig regelverk og godt underlag for planlegging

Verktyg och data
Et tydelig regelverk og godt underlag for planlegging er nødvendig for at vi skal kunne forvalte våre felles områder, ressurser og verdier på en best mulig måte.

 Ledare för arbetsgruppen

Bengt Gustafsson
Sotenäs kommun
+ 46 523 66 45 99