Förbättrad miljö i småbåtshamnar

Genom att hjälpa dem som har småbåtshamnar att hitta varandra och börja samarbeta, och genom att stödja med kunskap och pengar kan man minska mängden gift och avföring i havet. Det har Region Halland gjort med stöd av Hav möter Land.

Genom Hav möter Land har Region Halland arbetat för att förbättra miljön i småbåtshamnar. Arbetet har gett riktigt bra resultatet. Det har byggts många fler spolplattor, landtoaletter och sugtömningsstationer. Det är bra, för landtoaletter och sugtömningsstationer minskar mängden bajs och kiss i havet.

Dessutom har det bildats kluster där småbåtshamnar samverkar, så att de kan använda varandras spolplattor. Så nu kan fler spola båten på bra sätt. Det leder till att mindre gift och färgrester spolas ut i havet.

Mindre gift och färgrester hamnar i havet när man rengör båtar över en spolplatta

– Allt detta gör mycket för miljön, säger Lennart Benson i Hav möter Land som till vardags är miljöinformatör i Region Halland. Tillsammans gör detta väldigt stor skillnad.  

Arbetet startade redan före projekt Hav möter Land och har delvis stöts med lova-bidrag, lokalt vattenvårdsbidrag. Hamnen i Träslövsläge var först i Halland med miljöanpassat båtupptag.

Stor nytta för miljön

Det enträgna arbetet har gett stor nytta för miljön:

  • ett betydligt större antal båtar kommer ha tillgång till miljöanpassat båtupptag 2013
  • kostnaderna kan slås ut på många fler
  • de anläggningar som byggts 2012 har blivit så bra som möjligt, och matchar i högre grad de nya svenska riktlinjerna (Havs- och vattenmyndigheten, rapport HaV 2012:10)  

– Dessutom har den sociala biten utvecklats, finns det de som menar. Allt från att gammal friktion raderats till att man börjat träffas och utbyter erfarenheter. Tidigare skötte varje hamn sitt.  

Se filmen Så fungerar en spolplatta (på norska och svenska).

Det finns mycket stor potential att fortsätta utveckla samverkan menar Lennart Benson. Till exempel vad gäller sugtömning och besök i varandras hamnar. Men att vi behöver fortsatt stora investeringar utmed kusten för landtoaletter, spolplattor med rening och sugtömningsstationer.

– Det är en vinn vinn-situation både för miljön och för dem som samverkar, säger Lennart Benson.

Illustration med karta över samverkanskluster för miljöanpassat båtupptag

 Kontakta oss

Lennart Benson, miljöinformatör
Tel: 070-654 67 07

Gert Erlandsson, samordnare på regionkontoret 
Tel: 035-17 98 22

Region Halland