Undersökningar vid Svaberget

I havet utanför Smögen har vi hittat flera arter som är nya för västkusten. Expeditionen till Svaberget var första pusselbiten i projekt Hav möter Land, som ska rusta kustsamhällen för framtidens klimatutmaningar.

Svaberget ligger i vattnen utanför Smögen på västkusten och är ett för svenska vatten unikt område. En 70 meter djup ravin skiljer det västliga Svaberget från en grundare del som sträcker sig ner till Sörgrundet i sydost.

Grundområdet är beläget nära kusten men med helt öppet hav utanför och har en mycket varierad topografi. Detta ger förutsättningar för en mängd livsmiljöer för både hård- och mjubottenlevande organismer.

Corallina mossdjur, del av unik fauna

Unik fauna

Bottenprovtagningen på Svaberget och Sörgrundet 2009 visade på en unik fauna med hög diversitet. I år gjordes Sveriges första fynd av spretig fjäderstjärna, Antedon bifida, som annars huvudsakliga finns runt Brittiska öarna.

- Området fungerar sannolikt som en settlingsmiljö, alltså en första landningsplats, för larver av mer atlantiska arter som förs hit med strömmar västerifrån, säger expeditionsledare Matz Berggren. Det kan vara en förklaring till de många ovanliga organismer som påträffats i området. Exempelvis har den sjuarmade sjöstjärnan Luidia ciliaris påträffats i ett flertal exemplar, en art som endast observerats en gång tidigare i svenskt vatten. Detsamma gäller för flera andra arter med sydlig utbredning, till exempel fjäderhårskrabban (Pilumnus hirtellus) och cirkelkrabban (Atelecyclus rotundatus).

- Vi har också fått flera exemplar av en för Skandinavien ny snäcka, Xandarovula patula. Denna lever av mjukkorallen död mans hand och har sin huvudsakliga utbredning från Engelska kanalen och söderut, säger Matz Berggren.

Expeditionsdeltagarna från Norge, Sverige och Danmark.
Expeditionsdeltagarna från Norge, Sverige och Danmark.

Expeditionen uppmärksammades bland annat av Sveriges Radios program Naturmorgon den 18 september 2010.

Kontaktperson

Expeditionsledare Matz Berggren, 0523-185 32, Göteborgs Universitet, Sven Lovén Centrum Kristineberg.

 Svaberget


Området som undersöks, från Svaberget till Sörgrundet