Klima

Hav møter Land har samlet og analysert eksistererende data og kunnskap om klimaforandringer i og rundt Kattegat og Skagerrak. Vi har også utviklet en ny klimamodell for regionen.

Framtidsscenarier
Hur blir framtidens klimat i Kattegatt–Skagerrakområdet och vilken påverkan får det? Hav möter Land har sett på hvordan livet i havet og menneskenes samfunn nær havet vil påvirkes av et framtidig endret klima.

Klimaforandringer
Ett varmare klimat kan påverka vattentemperatur, vindar, havsnivåer, stormfrekvens, nederbörd och tillrinning. Hav møter Land har sett nærmere på noen av resultatene av et endret klima.

Klimaendringer påvirker havets fysiske, kjemiske og biologiske tilstand. Det forandrer økosystemenes utseende og funksjon. Dette har stor betydning for den framtidige forvaltningen av havet og kysten i Kattegat og Skagerrak-området.

Vi har kartlagt forandringene som skjer med klimaet, og lagt fram forskjellige framtidsscenarioer og mulige konsekvenser for forvaltningen på regionalt nivå.

Hav møter Land har analysert eksisterende fysiske, kjemiske og biologiske data med den hensikt å beskrive utviklingen og relatere dem til variasjoner i forskjellige klimafaktorer. I arbeidet har vi benyttet ekspertkunnskaper i Danmark, Norge og Sverige. Disse data og rapporter danner grunnlag for forvaltende myndigheter i de tre land som grenser til vårt felles havområde.

Vi har også arbeidet med hvordan man skal planlegge med hensyn til klimatrusler som flom og økt havnivå.

 Ledare för arbetsgruppen

Peter Grønkjær
Århus Universitet, Danmark
+ 45 23 38 21 77