Hav møter Land

Et samarbeid om klima, vann, miljø og forvaltning for Kattegat og Skagerrak – Sverige, Norge og Danmark tilsammen.

Prosjektet Hav møter Land samlet 26 organisasjoner i Sverige, Norge og Danmark i et samarbeid fra 2010 til 2013, for å innhente og dele kunnskap om kysten og havområdene mellom de tre landene.

Klima- og miljøforandringer påvirker alle som lever og virker i regionen. Hav møter Land har samlet kunnskap for en felles beredskap, og danner en plattform for et fortsatt samarbeid.

Resultatene fra prosjektet er verktøy for:

  • beslutningstagere
  • planleggere
  • forskere
  • forvaltere av naturressurser

Her finner du fakta, erfaringer, filmer og rapporter.


Klima i det 21. århundre i sydøstlige Norge

Klima
Klimaendringer påvirker havets fysiske, kjemiske og biologiske tilstand. Det forandrer økosystemenes utseende og funksjon. Vi har kartlagt disse forandringene og lagt fram forskjellige framtidsscenarioer og mulige konsekvenser for forvaltningen på regionalt nivå.

Vannforvaltning

Vannforvaltning
For å gjennomføre en sunn forvaltning av havområdene i praksis har vi sett på arbeidsmetoder og lokal erfaring for å synliggjøre synergieffekter ved et internasjonalt samarbeid.

Kust- och havsplanering

Kust- och havsplanering
Et nært samarbeid mellom brukere, forvaltere og forskere har vært viktig for å finne en balanse mellom bevaring, bruk og ressursutnyttelse i regionen. Vi viser at åpen dialog med lokalsamfunn og berørte aktører skaper bedre forutsetninger for effektiv forvaltning.

Miljøovervåkning

Miljøovervåkning
Den menneskelige aktiviteten i kystområdene påvirker havområdene i stor grad. Hav møter Land har integrert data, analyser og modeller for å dokumentere koblingen mellom hav og land. Vi har også gjennomført flere pilotprosjekter.

 

Framtidens klima krever felles kunnskap og felles planlegging for en effektiv og sunn forvaltning av Kattegat og Skagerrak, i morgen og om hundre år.

"Det skal alltid være godt å leve der Hav møter Land - det finnes ingen grenser under vann."

 

 Vår visjon

"Det skal alltid være godt å leve der Hav møter Land - det finnes ingen grenser under vann."

 Broschyr om projektet

 

Logotyper