Om webbplatsen

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till oss om du önskar lämna synpunkter på webbplatsen. Du hittar även vår tillgänglighetsredogörelse.

Denna webbplats om projektet Hav möter Land administreras av Vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Kontakta oss om du har frågor om webbplatsen, synpunkter, tips eller om det är något du saknar: vattenvard.vastragotaland@lansstyrelsen.se

​Tillgänglighet för webbplatsen Hav møter Land

Länsstyrelsen Västra Götaland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här nedan beskriver vi hur Miljösamverkan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Hav møter Land på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss på vattenvard.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på vattenvard.vastragotaland@lansstyrelsen.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Koden validerar inte [WCAG 4.1.1]

Problem vid tangentbordsnavigation

Tabbordningen är inte logisk [WCAG 2.4.3]

Det är svårt att visuellt uppfatta vilket element som är i tangentbordsfokus [WCAG 2.4.7]

Användare kan inte använda tangentbordet för att komma åt funktionen "rapportera fel på sidan" [WCAG 3.2.1]

Funktionalitet för att hoppa förbi återkommande innehåll med tangentbordsnavigationen saknas [WCAG 2.4.1]

Problem vid användning utan synförmåga

På sidor med andra språkvarianter än svenska är inte lang-attribut angivet i HTML-koden. [WCAG 3.1.1]

Bilder i dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.

Vissa dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.

Läsordningen kan vara felaktig i dokument.

Problem med nedsatt synförmåga

Webbplatsen är inte responsiv vilket gör den svårläst på mindre skärmar och kräver att användaren scrollar i både höjdled och sidled [WCAG 1.4.10]

Länkar och datummarkeringar som ligger mot grå bakgrund på sidan och i sidfoten har för dålig kontrastverkan [WCAG 1.4.3]

Webbplatsen kommer att avvecklas inom det närmaste året och därför kommer vi bara att åtgärda kända tillgänglighetsproblem om behov uppstår. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Hav møter Land.

Senaste bedömningen gjordes den 18 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 september 2020.