Nationellt harmoniserat dataset - Riksintresse Rörligt Friluftsliv

Nu har länsstyrelserna harmoniserat Riksintresse Rörligt Friluftsliv, MB 4.2 till en nationellt ensad datamängd
Harmoniseringen innebär att tabellinformationen (attribut) kommer att vara lika över hela landet och detta för att förenkla hanteringen av information över länsgränser.

Geodatamängden Riksintresse Rörligt Friluftsliv, MB 4.2 kommer att uppdaterats en gång per vecka.