Nationellt harmoniserat dataset - Riksintresse Obrutet fjäll

Nu har länsstyrelserna harmoniserat Riksintresse Obrutet fjäll, MB 4.5 till en nationellt ensad datamängd

Harmoniseringen innebär att tabellinformationen (attribut) kommer att vara lika över hela landet och detta för att förenkla hanteringen av information över länsgränser.

Geodatamängden Riksintresse Obrutet fjäll, MB 4.5 kommer att uppdaterats en gång per vecka.