Nationellt harmoniserat dataset - Riksintresse Nationalstadspark

Nu har länsstyrelserna harmoniserat Riksintresse Nationalstadspark, MB 4.7 till en nationellt ensad datamängd
Harmoniseringen innebär att tabellinformationen (attribut) kommer att vara lika över hela landet och detta för att förenkla hanteringen av information över länsgränser.


Geodatamängden Riksintresse Nationalstadspark, MB 4.7 kommer att uppdaterats en gång per vecka.