Nationellt harmoniserat dataset - Riksintresse Högexploaterad kust

Nu har länsstyrelserna harmoniserat Riksintresse Högexploaterad kust, MB 4.4 till en nationellt ensad datamängd

Harmoniseringen innebär att tabellinformationen (attribut) kommer att vara lika över hela landet och detta för att förenkla hanteringen av information över länsgränser.

Geodatamängden Riksintresse Högexploaterad kust, MB 4.4 kommer att uppdaterats en gång per vecka.