WMS-tjänster för riksintressen nu tillgängliga igen!

Vi har nu byggt om vår tjänst för att tillhandahålla Riksintressen.

​Då belastningen på vår tidigare tjänst var mycket hög, med många driftstörningar som följd, har vi tvingats omarbeta tjänsten.

Den är nu indelad i ett antal mindre tjänster, uppdelat på dels efter under vilket kapitel i miljöbalken riksintresset ligger och dels vilken myndighet som ansvarar för datamängden. Vissa data har vi lyft ur tjänsten helt, och vi hänvisar istället till befintliga tjänster hos ansvarig sektorsmyndighet.

Mer information om detta, samt länkar till våra nya tjänster med riksintressen hittar ni i länsstyrelsernas Geodatakatalog: Länk till Geodatakatalogen